دکتر بلقیس روشن
1390/3/30 دوشنبه


شرح حال علمي (CV)

1.    مشخصات فردي

 

نام و نام خانوادگي : بلقيس روشن (Belghis Rovshan)   

 فرزند : ابوالقاسم   

 متولد : 1334 – تهران      

 عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور – سازمان مركزي

 

 

2. مدارك و مدارج علمي :

 

v       كارشناسي : ‌زبان و ادبيات انگليسي ( دانشگاه علامه طباطبايي ) – 1363 – ( رتبه اول )

v       كارشناسي ارشد : زبان شناسي همگاني ( دانشگاه تهران ) – 1368

v       دكتري : زبان شناسي همگاني ( دانشگاه تهران ) – 1377  

 

3. مرتبه هاي علمي : استاديار

 

 

4. فعاليتهاي پژوهشي :‌

 

v       تعداد 12  مقاله چاپ شده و ويراستاي علمي 8 كتاب درسي از كتابهاي دانشگاه پيام نور در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد

v    تأليف دو كتاب به نام‌هاي « درآمدي بر ادبيات (1) » مشتركاً با آقاي عباس سعيدي‌پور و" داستان كوتاه "(1389) به طور مشترك با آقاي حسين رحماني.                                                                                                                       

v       راهنمايي بيش از 28 پايان‌نامه كارشناسي ارشد

v       مشاوره بيش از 80  پايان‌نامه كارشناسي ارشد در دانشگاههاي پيام نور و تهران

 

 

5. فعاليتهاي  اجرايي :

 

v       مديرگروه زبانشناسي و زبانهاي خارجي از سال 1379 تاكنون در دانشگاه پيام نور

v       بازرس قانوني انجمن زبانشناسي ايران از سال 1384 تاكنون

v       عضو شوراي تخصصي دوره كارشناسي ارشد زبانشناسي، آموزش زبان فارسي و آموزش زبان انگليسي دانشگاه پيام نور

v       عضو كميته تخصصي دكتري رشته‌هاي زبانشناسي و آموزش زبان انگليسي

v       عضو هيأت تحريريه مجله پيك نور  علوم انساني

v       عضو كميته منتخب دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه پيام نور

 

 

6. فعاليتهاي آموزشي :

 

v    از سال 1363 تا سال 1374 تدريس در دانشگاههاي  تهران –علامه طباطبايي- شهيد بهشتي و علوم پزشكي تهران و سمنان  بصورت حق التدريس

(از سال 1379 تاكنون تدريس  در مقاطع مختلف دانشگاه پيام نور ( كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري ))

 

v       سال تحصيلي 87-86 تدريس در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه تهران- گروه زبان شناسي

(از آغاز سال تحصيلي 89-88  تا پايانه نيم سال اول90-89 تدريس در مقطع دكتري در دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران)

 

 

7. ساير موارد :

 

v       ارائه كارگاه آموزشي « تدوين كتابهاي خودخوان » بصورت مشترك با آقايان دكتر زندي و دكتر علي‌پور

v    داوري بيش از 50 مقاله مربوط به پيك نور علوم انساني و 13  مقاله مربوط به انجمن زبانشناسي ايران،دانشكده ادبيات دانشگاه تهران و آموزش و پرورش